این چای ترکیبی از گیاهانی است که بر میزان متابولیسم(سوخت و ساز) را افزایش می دهد و این امر موجب سوختن کالری بیشتر و در نتیجه حذف چربی ها می شود.

هیچ محصولی یافت نشد.